Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 12 grudnia 2018 roku /środa/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.Proponowany porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.