W dniu 13 czerwca 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się VII sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   

  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw;
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu za 2018 rok oraz planu potrzeb na 2019 rok;
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Siepraw za 2018 rok;
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2019 – 2024;
  • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw;
  • zmieniającą regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020;
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019;
  • przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyczance.