W dniu 28 marca 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się V sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   

  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2019.
  • gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Sieprawska Karta Dużej Rodziny.
  • wyznaczenia przedstawiciela gminy Siepraw do składu osobowego Społecznej   Rady Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Myślenicach.