Tak bardzo dziś przez wszystkich wyczekiwany, wreszcie przybył! Św. Mikołaj! Na tymczasową siedzibę w Sieprawiu obrał sobie Przedszkole "Kropla Słońca". Pojawił się także w Urzędzie Gminy wraz ze swoją barwną świtą, obdarowując bądź słodyczami, bądź... rózgami. Jak kto zasłużył ;)