W dniu 16 maja 2018 r. odbyły się warsztaty dotyczące opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji  z obszaru pomocy społecznej, oświaty, kultury,  bezpieczeństwa publicznego, przedstawiciele stowarzyszeń działających w Gminie Siepraw.


Na spotkaniu zaprezentowano diagnozę społeczną Gminy Siepraw, oraz przeanalizowano sytuację społeczną w oparciu o wiedzę i doświadczenie uczestników spotkania. Opracowane zostały  cele i wyznaczone zadania do realizacji na przyszłe lata, na rzecz mieszkańców Gminy Siepraw.