27 czerwca 2019 roku połączone komisje Rady Gminy (14 radnych) oraz Wójt Gminy i przedstawiciele Urzędu Gminy wzięli udział w przeglądzie dróg gminnych i wewnętrznych wymagających remontu w najbliższych latach. Objazd  trwał ponad 3 popołudniowe godziny i objął następujące ulice gminne:


Celem wizji terenowej było zapoznanie się radnych ze stanem nawierzchni, parametrami (długością, szerokością, towarzyszącą infrastrukturą), a także gęstością zabudowy przy poszczególnych drogach.  Informacje uzyskane podczas objazdu posłużą radnym do stworzenia programu remontów dróg gminnych i wewnętrznych wykonywanych do końca kadencji samorządowej (2023 r.), który zostanie sporządzony przy okazji prac nad przyszłorocznym budżetem.

Radni wykorzystali także wyjazdowe posiedzenie komisji do zapoznania się z bieżącymi remontami dróg, prowadzonymi inwestycjami gminnymi (dobudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zakliczynie), a także gminnymi zabytkami (kapliczka w Łyczance).