Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącej Komisji w dniu 11 grudnia 2018 roku /wtorek/ o godzinie 17.30 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.
Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.