Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 26 czerwca 2018 roku /wtorek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Kontrola realizacji dochodów w 2017 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonania uchwały Rady Gminy Siepraw NR XXIX/263/17 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.