Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 18 czerwca 2019 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  4. Kontrola wykorzystania środków finansowych w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Siepraw.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.