Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 14 stycznia 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Opracowanie rocznego planu kontroli na rok 2019.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.