Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 3 września 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Wolne wnioski.
  5. Kontrola realizowanych w 2018 roku inwestycji przez Gminę Siepraw (wyjazd).
  6. Zamknięcie posiedzenia.