Ochotnicza Straż Pożarna w Czechówce zaprasza na zajęcia w ramach projektu „Organizacja czasu wolnego mieszkańców Czechówki i okolic w formie zajęć edukacyjno – rekreacyjnych i sportowych”