W dniu 28 grudnia 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się III sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:  

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na 2019 rok;
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw;
  • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw;
  • uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2019.