Gmina Siepraw otrzymała Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Siepraw.
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Siepraw na kadencję 2018-2023 została zwołana na dzień 20 listopada 2018r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw.Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Siepraw:

  1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  6. Ślubowanie Wójta Gminy Siepraw.
  7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Siepraw.