Informujemy, że uczniowie i studenci zamieszkujący Gminę Siepraw, którzy mają szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz w naukach humanistycznych mogą ubiegać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego.


Wnioski można składać do 1 marca 2019 roku

a) na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie przy:

  • ul. Racławickiej 56 /parter nowego budynku/,
  • ul. Basztowej 22 ,

b)  w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego:

  • Kraków, Oś. Teatralne 4a, IV piętro, pokój 411

c) pocztą lub kurierem na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków


Wnioski oraz regulamin stypendialny można uzyskać na stronie internetowej Województwa Małopolskiego pod adresem: www.malopolska.pl w zakładce "dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny".


https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-e...