W związku z prowadzoną akcją społeczną mającą na celu uwrażliwienie na problemy jakości powietrza Gmina Siepraw  otrzymała  od Marszałka Województwa Małopolskiego  w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „ Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  współorganizowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej -  oczyszczacze powietrza do każdego przedszkola.