Informacje na temat składania wniosków o świadczenie Dobry Start 300+, świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu  przy ul. Kawęciny 30 (budynek Urzędu Gminy - pokój nr 13),
Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, ponieważ jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczeń.
Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
Od 1 października 2019 r. zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, będzie to kwota 800,00 zł dochodu netto na osobę w rodzinie.
Zasady przyznawania funduszu alimentacyjnego i zasiłku rodzinnego pozostają bez zmian.