Półkolonia Wakacyjna 2018 odbywać będzie się w terminie:  16.07.2018 do 27.07.2018      od poniedziałku do piątku. Opłata 100 zł od dziecka z terenu Gminy Siepraw (szczegóły w regulaminie - prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem).

PLACÓWKI Siepraw, Czechówka, Zakliczyn, dzieci ze szkoły w Łyczance będą uczęszczać na placówkę wypoczynku w Sieprawiu. Dzieci z Łyczanki będą codziennie dowożone do placówki w Sieprawiu a po skończonych zajęciach odwożone do Łyczanki (transport spod szkoły w Łyczance).

PLAN: Preferowaną formą wypoczynku są wyjazdy na otwarte kompleksy basenowe w najbliższej okolicy, wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy poniżej 1000 m n.p.m, kino, Aquapark, zajęcia integracyjne w szkołach itp.

  •     wyjazdy na basen w Dobczycach
  •     piesze wycieczki i spacery
  •     wyjazdy do kina
  •     gry i zabawy sportowe
  •     zajęcia integracyjne, piknik, animacje, zabawa taneczna
  •     wycieczka krajoznawcza lub park rozrywki

Opłata zawiera uczestnictwo dziecka we wszystkich zaplanowanych animacjach, wyjazdach, wycieczkach, codziennie 0,5l wody mineralnej, codziennie drożdżówkę, ubezpieczenie, transport na wyjazdy, opiekę opiekunów i kierowników.

Realizacja programu uzależniona od warunków pogodowych. Organizator zapewnia sobie prawo do modyfikacji i zmian w planie.

 ZAPISY UCZESTNIKÓW TYLKO Z UZUPEŁNIONĄ KARTĄ UCZESTNIKA!

ZAPISY DO PLACÓWKI WYPOCZYNKU W SIEPRAWIU

  •     w dniu  14.05.2018– od 9.00 do 16.30
  •     w dniu 15.05.2018 – od 8.00 do 15.15

Zapisy dzieci zamieszkałych w Sieprawiu,  Łyczance oraz dzieci zamieszkałe w Czechówce i Zakliczynie, które chcą uczęszczać na półkolonię w Sieprawiu
 
Limit miejsc w placówce w Sieprawiu: 220


ZAPISY DO PLACÓWKI WYPOCZYNKU W CZECHÓWCE i ZAKLICZYNIE

  •     w dniu  16.05.2018– od 8.00 do 15.15
  •     w dniu 17.05.2018 – od 8.00 do 15.15

Zapisy dzieci zamieszkałych w Czechówce i Zakliczynie lub Sieprawiu, Łyczance które chcą uczęszczać na półkolonię w Czechówce lub Zakliczynie

Limit miejsc w placówce w Czechówce: 65
Limit miejsc w placówce w Zakliczynie: 85

Kandydaci na wychowawców półkolonijnych zobowiązani są dostarczyć podania - arkusz dla kandydatów od 04.05.2018 - 18.05.2018. Ogłoszenie wyników naboru w dniu 28.05.2018 w godzinach popołudniowych na stronach Urzędu Gminy. Uwaga! Zaświadczenie z sądu można dostarczyć po ogłoszeniu wyboru kandydatów, tylko w dniu 29.05.2018.
 

W przypadku załącznika C: nauczyciele czynni oraz osoby zatrudnione na podstawie przepisów zawierających warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składają w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z póż. zm) w art. 92a ust.1a. POZOSTAŁE OSOBY ZOBOWIĄZANE SĄ DO WNIOSKU O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU WYCHOWAWCY DOSTARCZYĆ INFORMACJE O NIEKARALNOŚCI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO do 29.05.2018 jeśli zostaną wybrane na stanowisko wychowawcy.