Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII (Siepraw, Czechówka, Łyczanka) na okres od 01.02.2019r. do 31.07.2019r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie miejscowości Siepraw osoby grupujące się w rejonach obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza w rejonie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dokonują zaśmiecenia miejsca publicznego. Ponadto często dochodzi do spożywania napojów alkoholowych w rejonie ww. miejsc. Szczególnie nasila się proceder w godzinach popołudniowych i nocnych.

W okresie przewidzianym przez powyższy plan zintensyfikowanie kontroli w rejonie obiektów użyteczności publicznej przez policjantów OPI KPP Myślenice oraz dzielnicowego. Regularne wizyty dzielnicowego i kontrolowanie pod kątem opisanego zjawiska oraz informowanie o konsekwencjach prawnych nieprzestrzegania zapisów art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń oraz art.43’ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 

sierż. Sebastian Kruk