W związku z realizacją projektu „Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym Gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice” w marcu i kwietniu, wybrane domy na terenie Gminy odwiedzą ankieterzy, którzy będą przeprowadzać ankietę dotyczącą Państwa codziennych podróży. Zapytają m.in. jak często i jakimi środkami transportu podróżują Państwo do szkoły lub pracy, a także o preferencje i oczekiwania, w stosunku do transportu zbiorowego, z którego Państwo korzystacie. 

Wyniki badań, posłużą do zaplanowania rozwiązania transportowego umożliwiającego połączenie Gmin linią kolejową, na której realizowane będą przewozy w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

Prosimy o poświęcenie ankieterom kilku minut i udzielenie odpowiedzi na przygotowane pytania. 

Informujemy, ze ankieterzy wyposażeni będą w specjalne identyfikatory z numerem służbowym. 

Wiarygodność ankieterów oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu:
Mailowo:  pomiary@ims.biz.pl lub telefonicznie  730638 839