Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego od 1 lipca 2017 roku obowiązuje  zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku). Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%.


Wymagania uchwał antysmogowych nie ograniczają się wyłącznie do osób fizycznych,  obowiązują wszystkich na obszarze, który obejmują. Przepisy dotyczą również przedsiębiorców prowadzących działalność  rolniczą (właściciele kurników, tuneli foliowych, szklarni, suszarni), lokali usługowych, czy zakładów przemysłowych. 


Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania. Przepisy dotyczą więc również procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.
Więcej informacji dot. Wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przeds...