Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015 r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. przeprowadziła przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Sieprawiu stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 899/2, 899/5, 899/6, 2743/5, 742/6 wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4, 742/7 wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4, 742/8 wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4.

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.

Siepraw, dnia 28.05.2018 r.
 
 Przewodniczący Komisji przetargowej
 /-/   Andrzej Szuperski