Na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Starosta Powiatu Myślenickiego  udostępnił listy nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu, obejmującego:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne
  • poradnictwo z zakresu pomocy społecznej
  • poradnictwo w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
  • poradnictwo w kwestiach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej
  • poradnictwo dla bezrobotnych, bezdomnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • jak również poradnictwo z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego i inne.

Listy miejsc nieodpłatnego poradnictwa prawnego podane są w załączniku.