Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw  z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej


Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 zm. poz. 1000 i 1349), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu mieści się w budynku Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw (sala obrad, pokój nr 16), tel. (12) 37 21 828.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala