Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, wniosek o świadczenie wychowawcze, wniosek o fundusz alimentacyjny, wniosek o środki finansowe z programu "Dobry start" będą przyjmowane w terminie od 01.08.2018r. w pokoju numer 13 w Urzędzie Gminy w Sieprawiu.Wnioski można również składać w formie elektronicznej od 01.07.2018r. wykorzystując:  aplikację udostępnione przez banki dla osób posiadających konta internetowe, platformę usług elektronicznych ZUS – PUE, elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 372 18 27 oraz w pokoju numer 13 Urzędu Gminy w Sieprawiu lub na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 


Dobry Start

Świadczenie pieniężne z programu "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Jest to świadczenie przyznawane niezależnie od dochodu.

Wnioski będą przyjmowane od 01.08.2018r. w pokoju numer 13 Urzędu Gminy w Sieprawiu. Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem internetu od 01.07.2018r.

W poniżej zamieszczonym linku dostępnych jest więcej informacji na temat programu 'Dobry Start'