Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDRÓG” Sp. z o.o. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa w uzgodnieniu z Zarządem Powiatowym Dróg w Myślenicach zawiadamia, że droga powiatowa nr K1943 (ul. Królewska)  w miejscowości Siepraw będzie zamknięta w dniach: 8 – 12 czerwca 2018r., w godzinach 8.00 - 19.00. Powodem zamknięcia drogi jest wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej cała szerokością jezdni.