W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie uprzejmie informujemy, że zabrania się spalania odpadów z zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Szczególnym rodzajem odpadów są odpady z drewna takie jak trociny, wióry, ścinki i zużyte elementy drewniane.

Wiele z tych odpadów stanowi drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami konserwującymi, lakierami, spoiwem, są to m.in pozostałości z obróbki płyt wiórowych czy forniru. Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji, w tym benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydów, fenoli oraz ftalanów. Takie działanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i całkowicie zabronione.

Odpady, które mogą być wykorzystane na potrzeby własne np. jako paliwo to „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny)

Poniżej do pobrania pismo z WIOŚ w Krakowie.