Wyniki konkursu plastycznego pn. „Akcja segregacja” realizowanego w ramach w ramach projektu nr RPMP.05.02.02-12-0517/17, pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.
Komisja konkursowa podczas oceniania prac, zwróciła uwagę na zrozumienie tematu, samodzielność wykonania, oryginalność i kreatywność, walory artystyczne.


I kategoria – przedszkola i klasy 0

I miejsce – Martyna Salawa (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)
II miejsce – Kornelia Łętocha (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)
III miejsce – Emila Godzik (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
Wyróżnienie - Maksymilian Kalisz (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 
II kategoria - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Filip Ślusarczyk  (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
II miejsce – Piotr Szwachta (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)
III miejsce – Hubert Bławut (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
III miejsce – Dominik Bławut (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
Wyróżnienie – Katarzyna Cygan (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
Wyróżnienie – Bernadetta Onuca (Szkoła Podstawowa w Czechówce)


III kategoria - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Agnieszka Salawa (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)
II miejsce – Łucja Łabędź (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)
II miejsce – Patryk Uderman (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)
III miejsce – Nikola Kostrzewa (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)
Wyróżnienie – Kornelia Rynkowska (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)
Wyróżnienie – Julia Szymańska (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)


IV kategoria – uczniowie klasy 7 i 8 oraz 3 klasy gimnazjalne

I miejsce – Kornelia Alicka (Gimnazjum w Sieprawiu)
II miejsce – Anna Rozkrut (Szkoła Podstawowa w Łyczance)
III miejsce – Kacper Kalisz (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
Wyróżnienie – Weronika Kuc (Szkoła Podstawowa w Łyczance)


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy udziału w konkursie.