Gmina Siepraw przypomina o możliwości skorzystania z rządowego programu CZYSTE POWIETRZE realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Intensywność dofinansowania jest zależna od kwoty miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny. W ramach programu można uzyskać dotację na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku, zakup źródła ciepła do nowo powstałych budynków oraz pożyczkę na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. 

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu zamieszczone są na stronie WFOŚiGW: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/wyma.... Wiele wątpliwości mogą rozwiać pytania i odpowiedzi zamieszczone pod linkiem „Najczęściej zadawane pytania”: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/najcze...


Zgodnie z regulaminem, wnioski należy składać do właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. WFOŚiGW w Krakowie by ułatwić beneficjentom składanie wniosków oraz pozyskanie informacji uruchomił TERMINARZ SPOTKAŃ, dzięki któremu można ustalić dogodny termin wizyty i pozyskać informacje bez konieczności oczekiwania w kolejce. 

Terminarz spotkań oraz listę koniecznych dokumentów i informacji potrzebnych w trakcie wizyty zamieszczono na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/termin... .