Z okazji otrzymania od Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczacza powietrza pracownicy, a przede wszystkim dzieci z Przedszkola w Sieprawiu przygotowali przedstawienie proekologiczne, dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego. Podczas prezentacji widzowie mogli się przekonać jak można zagospodarować odpady, które mamy w domu. Dzieci wraz z nauczycielami w mądry sposób pokazywali, że zamiast spalać śmieci i zatruwać atmosferę zużyte rzeczy można wykorzystać do stworzenia zabawek lub nawet wymyślnych strojów, które młodzi kreatorzy mody oraz ich opiekunowie zaprezentowali na pokazie. 


Niesamowity pokaz mieli możliwość oglądnięcia m. in. Elżbieta Leśniak - Dyrektor ZPO w Sieprawiu, Tadeusz Pitala- Wójt Gminy, Michał Baran - Sekretarz Gminy oraz Konrad Sołtys - Dyrektor GOKiS.

Młodzi ekolodzy po pokazie zostali nagrodzeni rzęsistymi brawami oraz słodyczami, które ufundował Pan Wójt.

Na zakończenie został odczytany list Marszałka Województwa Małopolskiego:

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!
 
Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.
Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.
Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski.
Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.
Pozdrawiam

Pozostałe przedszkola w Gminie Siepraw również otrzymały podobne urządzenia oraz zorganizowały uroczyste akcje edukacyjne do czego obligowała umowa z Województwem Małopolskim.