Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkół Gminy Siepraw do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym: „I Ty możesz walczyć ze smogiem!”. Konkurs organizowany jest przez Gminę Siepraw w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe”. Konkurs poprzedzony będzie lekcjami tematycznymi prowadzonymi w trakcie lekcji wychowawczych oraz spektaklem zorganizowanym dla klas I – III i przedszkoli.Głównym celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej,  wyksztalcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków np. niepalenia śmieci w piecach domowych, poszerzenie wiedzy związanej z tematyką emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz sposobami na jej ograniczenie.
 
Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie poniżej (w załączniku).
Termin oddawania prac 30 kwietnia 2018 roku. Prace powinny zostać oddane wychowawcom klas.