Przekazujemy informację uzyskaną z biura LGD "Turystyczna Podkowa" dotyczącą projektu pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” złożonego do  dofinansowania w ramach działania 4.1.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

"Z przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”, mającego na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 lipca 2018 roku podjął Uchwałę na mocy której Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 12 713 885,60 zł. W związku z tym, w najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie wdrażania projektu na obszarze LGD".

Projekt dotyczy również osób z terenu Gminy Siepraw, które złożyły w odpowiednim czasie stosowny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.