Telefony alarmowe:


Pogotowie  Ratunkowe  - alarmowy  999  lub  112

Policja  - alarmowy  997 i 112   

Straż Pożarna  - alarmowy  998 i 112 


Pogotowie Gazowe - alarmowy  992  lub 665 611 624

Zakład energetyczny - 991

Urząd Gminy - awarie oświetlenia ulicznego - 12 372 21 807

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii - 12 272 08 19

Powiatowy Inspektor Sanitarny  - 12 272 06 06

Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego  - 12  272 28 38

Zarząd  Dróg Powiatowych   - 12 272 17 33


Wodociągi i kanalizacja Gminy Siepraw - zgłaszanie awarii - 12 372 18 03, 505 154 221, 502 764 973

Wywóz szamb - 12 37 21 803, amichalik@siepraw.pl, osobiście (pokój nr 12 Urzędu Gminy Siepraw w godzinach pracy urzędu).


Urząd Gminy Siepraw i jednostki organizacyjne

Szkoły