Urząd Gminy Siepraw informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane (wg zasad określonych w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów), do dnia 21 września 2018 roku (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Siepraw tj. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 30 - sekretariat.