W dniu 10 października 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:  

  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnych
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw
  • Statutu Gminy Siepraw
  • zmieniającą uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom