Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała dziś (14.06.2019) wyniki egzaminów: gimnazjalnego oraz ósmoklasisty. Ze względu na niedostępność wyników na stronie OKE pozyskaliśmy dane z poszczególnych szkół w Gminie Siepraw. Wyniku nieoficjalne obu egzaminów prezentują poniższe tabele.

    Ostatni już rocznik Gimnazjum w Sieprawiu nie zawiódł i jego wyniki są wyższe niż te uzyskane w powiecie i województwie.
    Spośród szkół podstawowych najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa w Zakliczynie notując najlepsze wyniki wszystkich części egzaminu. Jej rezultaty są znacznie wyższe niż średnia krajowa z egzaminu ósmoklasisty. Na drugim miejscu spośród gminnych podstawówek uplasowała się szkoła z Sieprawia, tylko nieznacznie ustępując liderowi.
    Serdecznie gratulujemy wyników, szczególnie tym najlepszym!Wynik egzaminu gimnazjalnego (w %)
 

 
Wynik egzaminu ósmoklasisty (w %)