Najbliższe wybory samorządowe odbędą się 21 października. Po raz drugi będziemy wybierać radnych w okręgach jednomandatowych. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy, Rada Gminy dokonała podziału Gminy Siepraw na 15 okręgów wyborczych:

 • Okręg nr 1 – Siepraw – ulice: Graniczna, Jabłoniowa, Jagodowa, Krajobrazowa, Krakowska (numery nieparzyste począwszy od nr 105 oraz numery parzyste począwszy od nr 108), Kręta, Królewska (numery nieparzyste od nr 41 oraz numery parzyste począwszy od nr 24), Mostowa, Rajska;
 • Okręg nr 2 – Siepraw – ulice: Cicha, Dobra (numery nieparzyste począwszy od nr 81 oraz numery parzyste począwszy od nr 46), Krakowska (numery nieparzyste spośród nr 27-103 oraz numery parzyste spośród numerów 24-106), Na Wzgórzu, Parkowa, Smyków, Zachodnia;
 • Okręg nr 3 – Siepraw – ulice: Boczna, Dobra (numery nieparzyste spośród nr 1-79 oraz numery parzyste spośród nr 2-44), Jana Pawła II (wszystkie numery w przedziale od 1 do 18), Krakowska (numery nieparzyste spośród nr 1-25 oraz numery parzyste spośród nr 2-22), Królewska (numery nieparzyste spośród nr 1-39 oraz numery parzyste spośród nr 2-22), Kwiatowa, Lipowa, Młyńska, Przemysłowa, Urocza;
 • Okręg nr 4 – Siepraw – ulice: Akacjowa, Jana Pawła II (wszystkie numery począwszy od nr 19), Kawęciny, Modrzewiowa, Myśliwska (numery nieparzyste począwszy od nr 111 oraz numery parzyste począwszy od nr 146), Na Grobli (wszystkie numery w przedziale od 1 do 12), Ogrodowa, Prosta, Stawowa, Wielicka, Zielona (numery nieparzyste spośród nr 1-13 oraz numery parzyste spośród nr 2-6);
 • Okręg nr 5 – Siepraw – ulice: Górska, Jasna, Ks. J. Przytockiego, Myśliwska (numery nieparzyste spośród nr 1-109 oraz numery parzyste spośród nr 2-144), Polna, Św. Marcina, Św. Michała Archanioła, Zagórze, Zielona (numery nieparzyste począwszy od nr 15 oraz numery parzyste począwszy od nr 8);
 • Okręg nr 6 – Siepraw – ulice: Azaliowa, Dębowa, Długa, Galicyjska, Różana, Staropolska, Wesoła;
 • Okręg nr 7 – Siepraw – ulice: Anieli Salawy (numery nieparzyste począwszy od nr 25 oraz numery parzyste począwszy od nr 100), Brzeg, Bukowa, Gajowa, Kalinowa (numery nieparzyste spośród nr 1-23 oraz numery parzyste spośród nr 2-60), Pogodna, Topolowa, Wiśnicz, Wrzosowa (numery nieparzyste spośród nr 1-17 oraz numery parzyste spośród nr 2-52), Za Górą, Zacisze;
 • Okręg nr 8 – Siepraw – ulice: Anieli Salawy (numery nieparzyste spośród nr 1-23 oraz numery parzyste spośród nr 2-98), Biskupia, Brzozowa, Kalinowa (numery nieparzyste począwszy od nr 25 oraz numery parzyste począwszy od nr 62), Myślenicka, Na Grobli (wszystkie numery począwszy od nr 13), Słowiańska, Wrzosowa (numery nieparzyste począwszy od nr 19 oraz numery parzyste począwszy od nr 54), Zakątek, Zarusinki;
 • Okręg nr 9 – Łyczanka – wszystkie ulice należące do sołectwa Łyczanka;
 • Okręg nr 10 – Czechówka – ulice: Akacjowa, Jordana, Kolonia, Łąkowa, Prosta, Spacerowa, Spokojna, Szkolna (wszystkie numery od 1 do 84), Wielicka, Wspólna, Zarusinki;
 • Okręg nr 11 – Czechówka – ulice: Dobczycka, Kamieniec, Krótka, Słoneczna, Szkolna (wszystkie numery począwszy od nr 85);
 • Okręg nr 12 – Zakliczyn – ulice: Bieżanów, Jordana, Ks. W. Brandysiewicza (numery nieparzyste spośród nr 1-13 oraz numery parzyste spośród nr 2-24), Nad Zalewem,  Starowiejska, Stroma (wszystkie numery nieparzyste począwszy od nr 7 oraz numery parzyste począwszy od nr 12), W. Iwaszkiewicza (wszystkie numery nieparzyste począwszy od nr 87 oraz numery parzyste począwszy od nr 98), Zadziele;
 • Okręg nr 13 – Zakliczyn – ulice: Cichy Kącik, Kamionka (numery nieparzyste spośród nr 1-37 oraz numery parzyste spośród nr 2-20), Kasztanowa (numery nieparzyste spośród nr 1-27 oraz numery parzyste spośród nr 2-20), Myślenicka, Św. Floriana, W. Iwaszkiewicza (numery nieparzyste spośród nr 1-85 oraz numery parzyste spośród nr 2-96), Wspólna, Zarusinki;
 • Okręg nr 14 – Zakliczyn – ulice: Jodłowa, Kamionka (numery nieparzyste począwszy od nr 155 oraz numery parzyste począwszy od nr 236), Kasztanowa (numery nieparzyste począwszy od nr 29 oraz numery parzyste począwszy od nr 22), Kościelna, Ks. W. Brandysiewicza (numery nieparzyste począwszy od nr 15 oraz numery parzyste począwszy od nr 26), Pakuz, Podgórska (numery nieparzyste począwszy od nr 55 oraz numery parzyste począwszy od nr 46), Podlesie, Stroma (numery nieparzyste spośród nr 1-5 oraz numery parzyste spośród nr 2-10), Zagrody;
 • Okręg nr 15 – Zakliczyn – ulice: Czarny Las, Czerwona Góra, Kamionka (numery nieparzyste spośród nr 39-153 oraz numery parzyste spośród nr 22-234), Podgórska (numery nieparzyste spośród nr 1-53 oraz numery parzyste spośród nr 2-44), Widokowa.

Wprowadzenie okręgów jednomandatowych oznacza, że wyborca głosuje stawiając znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata, w wyniku czego wyłącznie jeden kandydat, który otrzymał najwięcej głosów w danym okręgu wyborczym, zostaje wybrany radnym.
Zmieniła się ustawowa definicja znaku „X" stawianego na karcie do głosowania. Obecnie „X" oznacza co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.
Natomiast w związku z przekroczeniem liczby mieszkańców - ponad 3000 osób w obwodzie nr 1 w Sieprawiu, Rada Gminy dokonała podziału Gminy Siepraw na 5 stałych obwodów głosowania – podział ten został dokonany zgodnie z sołectwami. Dodatkową siedzibę dla Obwodowej Komisji nr 1, zlokalizowano w Hali Sportowej (parter). 


Poniższa informacja przedstawia aktualny wykaz obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji: 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Sieprawiu

Granice obwodu głosowania:  Sołectwo Siepraw I - ulice: Boczna, Cicha, Dobra, Graniczna, Jabłoniowa, Jagodowa, Jana Pawła II (wszystkie numery w przedziale od 1 do 18), Krajobrazowa, Krakowska, Kręta, Królewska, Kwiatowa, Lipowa, Mostowa, Młyńska, Na Wzgórzu, Parkowa, Przemysłowa, Rajska, Smyków, Urocza, Zachodnia.    

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Hala Sportowa w Sieprawiu – (HALA - PARTER)
ul. Ks. J. Przytockiego 10, Siepraw    

Numery okręgów należące do danego obwodu: 1, 2, 3


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Sieprawiu

Granice obwodu głosowania:  Siepraw II - ulice: Akacjowa, Azaliowa, Dębowa, Długa, Galicyjska, Górska, Jana Pawła II (wszystkie numery począwszy od nr 19), Jasna, Kawęciny, Ks. J. Przytockiego, Modrzewiowa, Myśliwska, Na Grobli (wszystkie numery w przedziale od 1 do 12), Ogrodowa, Polna, Prosta, Różana, Staropolska, Stawowa, Św. Marcina, Św. Michała Archanioła, Wesoła, Wielicka, Zagórze, Zielona i Sołectwo Łyczanka    

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Hala Sportowa w Sieprawiu – SALA KONFERENCYJNA
ul. Ks. J. Przytockiego 10, Siepraw    

Numery okręgów należące do danego obwodu: 4, 5, 6, 9


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Sieprawiu

Granice obwodu głosowania: Sołectwo Siepraw III - ulice: Anieli Salawy, Biskupia, Brzeg, Brzozowa, Bukowa, Gajowa, Kalinowa, Myślenicka, Na Grobli (wszystkie numery począwszy od nr 13), Pogodna, Słowiańska, Topolowa, Wiśnicz, Wrzosowa, Za Górą, Zacisze, Zakątek, Zarusinki.    

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Dom Kultury i Biblioteka w Sieprawiu,
ul. Jana Pawła II 30, Siepraw   

 Numery okręgów należące do danego obwodu: 7, 8


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Zakliczynie

Granice obwodu głosowania: Sołectwo Zakliczyn    

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie - SALA GIMNASTYCZNA
ul. Podgórska 123,  Zakliczyn    

Numery okręgów należące do danego obwodu: 12, 13, 14, 15


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Czechówce     

Granice obwodu głosowania: Sołectwo Czechówka    

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Szkoła Podstawowa w Czechówce – sala gimnastyczna
ul. Szkolna 72, Czechówka     

Numery okręgów należące do danego obwodu: 10, 11


W miejsce dotychczasowej jednej komisji obwodowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania i policzenie oddanych głosów, ustawodawca wprowadził dwie komisje: obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.


W styczniu 2018 roku został znowelizowany Kodeks Wyborczy i jedną ze zmian jest wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów, co oznacza, że osoby, które w danej gminie zostaną w kolejnych latach dwukrotnie wybrane na to stanowisko, nie będą miały prawa wybieralności w kolejnych wyborach. Przepis ten będzie stosowany od najbliższych wyborów, zatem jego pełne zastosowanie nastąpi dopiero w 2028 r., kiedy upłyną obecnie przedłużane do 5 lat - dwie kadencje samorządowe.
Kolejną zmianą jest powołanie urzędników wyborczych, którzy tworzą Korpus Urzędników Wyborczych. Do ich zadań należeć będzie m.in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. W szczególności chodzi o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów. W Gminie Siepraw funkcję Urzędnika wyborczego pełni Pani Magdalena Wszołek.
21 października wybierzemy ponadto radnych powiatów i sejmików województw -zasady wyboru nie zmieniają się, głosujemy na kandydata z jednej listy zgłoszonej przez komitet wyborczy.