Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 13 maja 2019r. przeprowadziła pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Sieprawiu, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 742/6, 742/7, 742/8, objętych Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00044180/6 oraz  nr 2743/1, 2743/2, 2743/3, 2743/5, objętych Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00040971/0.

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.
                                                                                
Przewodniczący Komisji przetargowej 

Andrzej Szuperski /-/