Sołectwo Łyczanka

Zgodnie z § 15 ust. 5 załącznika nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014 roku zmieniającej uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. rok 2014 poz. 5197), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Łyczanka:

Kandydaci na Sołtysa

 1. Chlebda Grażyna zam. Łyczanka

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Molus Jolanta zam. Łyczanka
 2. Molus Marek zam. Łyczanka
 3. Radzik Stanisław zam. Łyczanka


Sołectwo Zakliczyn
Zgodnie z § 15 ust. 5 załącznika nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014 roku zmieniającej uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. rok 2014 poz. 5197),Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Zakliczyn:

Kandydat na Sołtysa

 1. Piotrowicz Zofia zam. Zakliczyn

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Łaszczyk Andrzej zam. Zakliczyn
 2. Mazur Dorota zam. Zakliczyn
 3. Szlachta Józefa zam. Zakliczyn

Sołectwo Czechówka
Zgodnie z § 15 ust. 5 załącznika nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014 roku zmieniającej uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. rok 2014 poz. 5197), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Czechówka:

Kandydaci na Sołtysa

 1. Noworyta Halina zam. Czechówka

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Hajduk Adam zam. Czechówka
 2. Hajduk Kazimiera zam. Czechówka
 3. Król Krystyna zam. Czechówka


Siepraw, dnia 29.01.2019 roku


Wójt Gminy Siepraw

    /-/ Tadeusz Pitala