Sołectwo Siepraw I
Zgodnie z § 16 ust. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014 roku zmieniającej uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. rok 2014 poz. 5197), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Siepraw I:

 

Kandydaci na Sołtysa

 1. Sawczuk Leokadia zam. Siepraw

 Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Konarska – Mielczarek Beata zam. Siepraw
 2. Socha Leszek zam. Siepraw
 3. Szefer Anna zam. Siepraw


Sołectwo Siepraw II

Zgodnie z § 16 ust. 5 załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014 roku zmieniającej uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. rok 2014 poz. 5197), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Siepraw II:

 

Kandydat na Sołtysa

 1. Poznańska Bożena zam. Siepraw

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Książek Barbara zam. Siepraw
 2. Wojtycza Maria zam. Siepraw
 3. Żmudzka Krystyna zam. Siepraw


Sołectwo Siepraw III

Zgodnie z § 16 ust. 5 załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014 roku zmieniającej uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. rok 2014 poz. 5197),Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Siepraw III:

 

Kandydat na Sołtysa

 1. Suder Barbara zam. Siepraw

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Baran Katarzyna zam. Siepraw
 2. Siatka Edyta zam. Siepraw
 3. Siatka Lucyna zam. Siepraw


Siepraw, dnia 28.01.2019 roku


Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala