Jak co roku, pod koniec wakacji, Wójt Gminy Tadeusz Pitala wraz Kierownikiem Centrum Obsługi Szkół Jolantą Trzaską oraz Sekretarzem Michałem Baranem przy obecności dyrekcji i pracowników placówek oświatowych dokonali sprawdzenia przygotowania szkół podstawowych z terenu Gminy do nowego roku szkolnego.
Wszystkie szkoły przez wakacje dokonywały większych lub mniejszych remontów, zakupów sprzętu, książek  i pomocy dydaktycznych aby jak najlepiej przystosować budynki, sale dydaktyczne, czy zaplecze do przyjęcia uczniów  w kolejnym etapie ich edukacji.
W szkole w Sieprawiu pomalowano część sal, przeniesiono bibliotekę do obszerniejszych i wyremontowanych pomieszczeń, dostosowano część dawnego Gimnazjum dla potrzeb nowej szkoły, wykonano zaplecze socjalne dla nauczycieli, przeniesiono świetlicę środowiskową do sali spełniającej  wymogi dla tego typu pomieszczenia.
W Łyczance najwięcej zmian dotyczy przedszkola, gdzie wyburzono niektóre ściany, zorganizowano prawdziwe zaplecze szatniowe, wstawiono ognioodporne drzwi, położono wykładzinę typu tarket na podłodze.
W Czechówce przy szkole powstał plac pod miasteczko rowerowe, które będzie służyło wszystkim dzieciom z ternu Gminy. Pozostaje położyć  pozyskane maty, symulujące jezdnie oraz rozlokować znaki oraz światła drogowe. Na początek roku szkolnego plac do ćwiczenia i doskonalenia jazdy przez młodych cyklistów będzie gotowy.
W Zakliczynie gruntownej modernizacji poddano korytarz główny szkoły, który obecnie jest jasny i bardzo przyjazny. Położono jasną wykładzinę tarketową, zrobiono kolorowe lamperie z marmolitu oraz założono nowe oświetlenie. Schody zyskały nową balustradę. Szkołę w Zakliczynie czeka w najbliższym czasie rozbudowa o dwie sale lekcyjne oraz zaplecze administracyjne, dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę są już gotowe.
Dyrektorzy szkół z optymizmem patrzą na rozpoczynający się rok szkolny, oby był on udany i obfitujący w sukcesy uczniów i nauczycieli.