Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy Siepraw:

Komisja pełni dyżury:

  • 14 września 2018 r. (piątek)    16.00 – 20.00
  • 15 września 2018 r. (sobota)    9.00 – 12.00
  • 17 września 2018 r. (poniedziałek)    16.00 – 24.00
  • 24 września 2018 r. (poniedziałek)    16.00 – 20.00
  • 25 września 2018 r. (wtorek)     16.00 – 20.00
  • 26 września 2018 r. (środa)    16.00 – 24.00

Dyżury Komisja będzie pełnić w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Siepraw, pokój nr 16 (sala obrad).

Adres: ul. Kawęciny 30, 32 – 447  Siepraw
Tel. (12) 37 21 800, (12) 37 21 828; Fax (12) 37 21 806


Przewodnicząca Komisji

/-/ Postrzech Natalia